Фискални савјет Републике Српске успостављен је Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској. Законом о фискалној одговорности у Републици Српској уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћењe буџетских средстава, оснива фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора.

ЗАКОН О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Службени гласник Републике Српске број: 94/15

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Службени гласник Републике Српске број: 62/18

ИЗВЈЕШТАЈИ

мишљења / извјештаји / анализе

АКТУЕЛНО

најаве / вијести