30. јануара 2019. године одржана је 15. редовна сједница Фискалног савјета Републике Српске,

на којој су разматрани приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног

периода оштина: Теслић, Рогатица и Берковићи.

На истој сједници Фискалани савјет је усвојио План рада Фискалног савјета за 2019. годину,

План јавних набавки у 2019. години те Извјештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза за 2018. годину.