26. фебруара 2019. године одржана је 16. редовна сједница Фискалног савјета Републике Српске на којој је,  између осталог,  разматран Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године. Такође, на сједници је разматран и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, те Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које је Фискалном савјету доставио град Добој.