Фискални савјет Републике Српске одржао је 7. децембра 2018. године 3. ванредну сједницу на којој су разматрани планови

за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Бања Лука, општина: Власеница, Козарска Дубица,

Костајница, Брод и Нови Град те Фонда здравственог осигурања Републике Српске