O instituciji

Fiskalni savjet Republike Srpske uspostavljen je Zakonom o Fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osnovu kojih se uspostavlja fiskalni okvir, ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava, osniva fiskalni savjet Republike Srpske i jača sistem kontrola i nadzora.

Fiskalni savjet je nezavisan organ koji za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Imenovanje članova Fiskalnog savjeta izvršeno je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine.  Uvođenje fiskalnih pravila zajedno sa nezavisnom institucijom za fiskalna pitanja – Fiskalni savjet, predstavljaju rezultat opredjeljenosti za vođenje efikasne fiskalne politike i želja za dugoročnom fiskalnom održivošću javnih finansija Republike Srpske.

ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 62/18

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA PRIJEM SLUŽBENIKA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Objavljen u Dnevnom listu “Nezavisne novine”, izdanje za 24. i 25.10.2020. godine.

IZVJEŠTAJI

mišljenja / izvještaji / analize