Дана 18. јула 2018. године Фискални савјет Републике Српске и Фискални савет Републике Србије, у Београду ће потписати Меморандум о сарадњи, којим ће се дефинисати начини међусобне сарадње ова два независна органа, који су успостављени у циљу осигурања и одржавања фискалне одговорности, транспарентности и дугорочне фискалне одрживости.

 

Потписивање овог документа доприноси јачању сарадње и веза институција Републике Српске и Републике Србије у примјени прописа који уређују праћење фискалних токова, анализе фискалне одрживости,  подстицања стручне расправе о фискалној политици те промовисању културе фискалне одговорности и јавности рада републичких органа и органа јединица локалне самоуправе.