„Фискални савјет Републике Српске одржао је 18. децембра 2018. године 4. ванредну сједницу.

На наведеној сједници су разматрани:

  1. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1. 1.-30. 6. 2018. године,
  2. Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину,
  3. Приједлог програма економских реформи Републке Српске за период 2019 – 2021. година и
  4. Приједлог буџета Републике Српске за 2019. годину.

О наведеним тачка дневног реда Фискални савјет Републике Српске је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,

дао мишљење које је достављено Народној скупштини Републике Српске.“