На наведеној сједници разматрани су Планови за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставили градови Бања Лука и Бијељинаи општине Братунац и Шековићи. Такође, на на наведеној сједници усвојен је Правилник о архивском и канцеларијском пословању Фискалног савјета Републике Српске и Листу категорија документарне грађе Фискалном савјету Републике Српске.