Проф. др Миленко Крајишник, предсједник

Биографија:

Рођен је 10.08.1966. године у  Српцу. Додипломски студиј завршио је 1990. године на Економском факултету у Бањој Луци. Магистрирао је 2004. године, а докторску дисертацију  одбранио је 2009. године, на Економском факултету у Бањој Луци. Ради као професор на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци  гдје  предаје предмете из области Међународне економије  и теорије и политике развоја Раније професионално искуство има са руководећих позиција у привреди, банкарству и јавној управи. Био је секретар секретаријата за опту управу, финансије и буџет, директор експозитуре Службе за платни промет, помоћник министра за трговину у Влади Републике Српске, савјетник министра финансија за област јавних финансија, фискалну политику и буџет, члан  Управног одбора Централне банке Босне и Херцеговине из реда српског народа. Учесник је више семинара везаних за едукацију из области економске политике и развоја, управљања јавним финансијама и пореском политиком одржаних у САД, Њемачкој, Ирској, Италији, Холандији, Енглеској и Аустрији. Радио је као експерт у тиму Агенције за развој Велике Британије на пројектима „Јачање управљања јавним финансијама“. Учесник је већег броја научних и стручних конференција у земљи и иностранству, као и пројеката од јавног интереса. Аутор је већег броја научних радова из области економске политике, јавних финансија и међународне економије.

Проф. др Бранко Крсмановић

Биографија:

Рођен 22.10. 1960 г. у Бановићима, дипломирао и магистрирао на Економском факултету у Београду, Универзитета у Београду а докторирао на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Редовни је професор Факултета пословне економије у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву. Предаје на групи предмета из уже научне области Рачуноводство и ревизија и групи предмета из уже научне области Информационе науке. Аутор је више од 70 радова у научним и стручним часописима и пет уџбеника из ревизије, финансија и информационих наука. Обављао је функције Замјеника предсједника Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Савјетника премијера Републике Српске и Министра финансија у Влади Републике Српске. Такође, обављао је и дужност Проректора за људске и материјалне ресурсе на Универзитету у Источном Сарајеву, био члан научно-економског вијећа Савјета министара БиХ и члан Вијећа експерата Спољнотрговинске коморе БиХ. Члан је Савјета за науку и технологију Републике Српске и Предсједник Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ. Учествовао је у изради бројних, домаћих и међународних пројеката и истраживања.

Мр Саша Стевановић

Биографија:

Рођен је 1980. године у Вуковару, Република Хрватска. Основну и средњу школу је завршио у Бијељини. Дипломирао и магистрирао на Универзитету Источно Сарајево – Економски факултет Пале. Тренутно је докторанд на истом факултету.  Стицао је искуства на позицијама брокера, аналитичара ризика, инвестиционог савјетника, извршног директора итд. Обављао функцију предсједника Пословног удружења овлаштених учесника на тржишту капитала Републике Српске (2009 – 2010). Посједује цертификат интерног ревизора (2016) GARP цертификат;  FRM – Financial Risk Manager (2015), цертификат Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за обављање послова: брокера (2005 године), инвестиционог савјетника (2007 године) и инвестиционог менаџера (2007 године). Аутор књиге: „Управљање ризицима портфеља домаћих институционалних инвеститора”.  Специјализирао је области: вјештачке интелигенције (Artificial intelligence), машинског учења (Machine Learning), примјена ДЕМП-а методлогије (Debt Management Performance Assessment) и „Политике раста“ у организацији Свјетске банке. Аутор више чланака из области управљања ризицима, тржишта капитала, дуговима итд. Искуства  је стицао у Амстердаму, Сиднеју, Луксембургу, Јерусалиму, Берлину, Атини, Франкфурту, Бечу и Барселони.

Ожењен је и живи у Бањалуци.