Narodna skupština Republike Srpske je na  22. redovnoj sjednici održanoj 6. jula 2022. godine, donijela odluke o imenovanju predsjednika i članova Fiskalnog savjeta Republike Srpske, na mandatni period od pet godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/22). Za predsjednika Fiskalnog savjeta imenovan je dr Milenko Krajišnik, a za članove Fiskalnog savjeta imenovani su dr Biljana Srdić Gojković i dr Branko Krsmanović. Fiskalni savjet je,  u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, održao 1. redovnu sjednicu 11. avgusta 2022. godine,  na kojoj je donesen Poslovnik o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske. Poslovnikom o radu uređen je način funkcionisanja Fiskalnog savjeta, način rada i odlučivanja, pravila postupanja, javnost rada, donošenje akata kao i druga pitanja od značaja za rad Fiskalnog savjeta.