Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 24. oktobra 2022. godine 1. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu. U skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, Fiskalni savjet je dao mišljenje na Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i isto dostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske