Данас, 30. јануара 2020. године одржана је 14. ванредна сједница Фискалног савјета Републике Српске. На наведеној сједници усвојен је План рада Фискалног савјета Републике Српске за 2020. годну, План јавних набавки за 2020. годину те Извјештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2019. године.

План рада Фискалног савјета за 2020. годну доставиће се Народној скупштини Републике Српске, Одбору за буџет и финансије у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, ради давања сагласности.