Фискални савјет Републике Српске одржао је 18. ванредну сједницу 15. маја 2020. године, на којој је разматран Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину.

Фискални савјет је у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на наведени документ И исто доставио Народној скупштини Републике Српске.