Fiskalni savjet Republike Srpske održao je dana 13.oktobra 2022. godine 2. redovnu sjednicu, na kojoj su razmatrani: Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 01. 01 – 30. 06. 2022. godine i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Lopare. Fiskalni savjet je u skladu sa članom 19. stav 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dao mišljenje na navedene dokumente i ista dostavio organima nadležnim za njihovo razmatranje i usvajanje.