Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 1. novembra 2022. godine 2. vanrednu telefonsku sjednicu.

Na sjednici su razmatrani:

Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godine – po hitnom postupku,
Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2023. godinu – po hitnom postupku i
Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Sokolac.
Fiskalni savjet je nakon razmatranja Prijedloga programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godine i Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, u skladu sa članom 19. stav 2. tačka 1) Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj,  dao mišljenje na prijedloge ovih dokumenata i dostavio ih Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takođe, na sjednici je razmatran i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Sokolac, a mišljenje na navedeni Prijedlog plana dostavljeno je nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.