Фискални савјет Републике Српске одржао је 13. децембра 2019. године 21. редовну сједницу на којој су у складу

са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, између осталог, разматрани:

Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020.-2022. година,
Приједлог буџета Републике Српске за 2020. годину,
Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима.

На наведене документе Фискални савјет Републике Српске дао је мишљења, која су достављена Народној скупштини Републике Српске.