Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 22. jula 2020. godine 22. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2021-2023. godina, te prijedlozi planova za izmirenje neizmirenih obaveza koje su dostavile opštine Novi Grad i Nevesinje.
Mišljenje Fiskalnog savjeta na Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za naredni trogodišnji period dostavljeno je Vladi Republike Srpske u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.