Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 11. decembra 2020. godine 26. vanrednu sjednicu.

Na sjednici su razmatrani: Prijedlog programa ekonomksih reformi Republike Srpske za period 2021.-2023. godina, Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2021. godinu i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaduživanju dugu i garancijama Republike Srpske, koje će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati po hitnom postupku na narednoj sjednici.

Na navedene prijedloge dokumenta, Fiskalni savjet Republike Srpske je u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti Republike Srpske, dao mišljenja koja su dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske.