Fiskalni savjet Republike Srpske održao ja 13. aprila 2021. godinu 30. vanrednu telefonsku sjednicu.

Na sjednici su razmatrani:

  1. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
  2. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda grada Doboj,
  3. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Kostajnica,
  4. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Šekovići i
  5. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Teslić.

Fiskalni savjet je u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonomo fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpkoj dao mišljenja i preporuke na prijedloge planova