Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 3. marta 2021. godine 29. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda koji je u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti dostavio načelnik opštine Jezero. Mišljenje Fiskalnog savjeta na navedeni dokument dostavljeno je opštini Jezero i Ministarstvu finansija u Vladi Republike Srpske.