Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 25. februara 2021. godine 28. vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatran Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prthodonog perioda opštine Bileća. Fiskalni savjet je u skladu sa članom 19. stav 2. tačka 7) Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dao mišljenje na navedeni Prijedlog plana i isto dostavio nadležnom organu opštine Bileća.