Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 24. maja 2021. godine 33. vanrednu telefonsku sjednicu na kojoj su razmatrani Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima – po hitnom postupku.
Budući da se navedenim prijedlozima zakona uređuju pitanja koja se odnose na fiskalnu politiku Republike Srpske, Fiskalni savjet je dao mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima i ista dostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske.