Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 26. maja 2021. godine 34. vanrednu sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Fiskalnom savjetu radi davanja mišljenja. Fiskalni svajet je u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dao mišljenje na prijedloge planova grada Gradiška I opština Šamac, Vukosavlje i Osmaci.