Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 25. redovnu sjednicu 9. juna 2021. godine.

Na sjednici su, između ostalog,  razmatrani:

1. Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine,
2. Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine,
3. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine,
4. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza za Republiku – glavna knjiga trezora.

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj,  Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta za 2020. godinu i Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za period 1.1.-31.12.2020. godine dostaviće se na razmatranje i usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takođe, Narodnoj skupštini dostaviće se i mišljenja koje je Fiskalni savjet dao na Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1.1.- 31.12.2020. godine i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza za Republiku – glavna knjiga trezora.

Pored navedenog, Fiskalni savjet na istoj sjednici razmatrao je i Prijedlog pravilnika o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Fiskalnom savjetu Republike Srpske, te Prijedloge planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda grada Prijedor i opštine Bratunac.