Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 7. jula 2021. godine 36. vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatran Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2022-2024. godina. Fiskalni savjet je u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj na navedeni dokument dao mišljenje koje je dostavljeno Vladi Republike Srpske.