Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 22. jula 2021. godine 37. vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatran Nacrt programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina. Nacrt programa fiskalne konsolidacije, u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj,  pripremilo je Ministarstvo finansija u Vladi Republike Srpske i isti doument dostavilo Fiskalnom savjetu radi davanja mišljenja. Na 37. vanrednoj sjednici Fiskalni savjet je razmatrao i dao mišljenje na Prijedloge planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opština Čajniče i Vlasenica.