Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 8. septembra 2021. godine 38. vanrednu sjednicu, na kojoj su razmatrani prijedlozi planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda koje su dostavile opštine: Novi Grad, Lopare i Kozarska Dubica. Fiskalni savjet je u skladu sa članom 19. stav 2. tačka 7) Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpkoj,  dao mišljenje na prijedloge planova i ista dostavio nadležnim organima jedinica lokalne samouprave.