Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 9. februara 2023. godine 4. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatran Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske za 2023. godinu.
Planom rada za 2023. godinu definisane su ključne aktivnosti koje će se realizovati u 2023. godini, a kojima se obezbjeđuje  izvršavanje funkcija i zadataka Fiskalnog savjeta Republike Srpske koje su utvrđene Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Prijedlog plana rada Fiskalnog savjeta za 2023. godinu dostaviće se Odboru za budžet i finansije Narodne skupštine Republike Srpske, radi davanja saglasnosti.
Na sjednici je usvojen Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obaveza u Fiskalnom savjetu Republike Srpske na dan 31. decembar 2022. godine.