Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 11. decembra 2021. godine 40. vanrednu telefonsku sjednicu, na kojoj su razmatrani:

 1. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 – 2024. godine – po hitnom postupku,
 2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu – po hitnom postupku,
 3. Prijedlog zakona o fiskalizaciji,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama – po hitnom postupku,
 7. Prijedlozi zakona o izmjenama zakona o platama, i to:

 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, po hitnom postupku,
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku i
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.


Fiskalni savjet je u skladu sa nadležnostima utvrđenim članom 19. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dao mišljenja na navedene dokumete i zakone, te iste dostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Takođe, na istoj sjednici razmatrani su: Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda grada Zvornik i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Bileća.