Фискални савјет Републике Српске је данас, 5. априла 2019. године, одржао 6. ванредну сједницу на којој су разматрани Планови за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставили надлежни органи града Добој и општине Оштра Лука