Фискални савјет Републике Српске одржао је 3. октобра 2019. године 20. редовну сједницу на којој је разматран Консолидовани извјештај о извршењу бџета Републике Српске за период 1.1.-30.6.2019. године.
Фискални савјет је утврдио текст мишљења на наведени документ које је у складу са Законом о фискалној одговорности.
Достављено Народној скупштини Републике Српске.
Такође, на овој сједници је разматрана и информација о активностима везаним за потписивање Меморандума о сарадњи са Фискалним савјетом Републике Бугарске.