Фискални савјет је 18. јула 2019. године одржао 19. редовну сједницу на којој су разматрани приједлози планова за измирење неизмирених обавеза које су Фискалном савјету доставиле општине Чајниче и Кнежево.  На сједници су чланови Фискалног савјета упознати са садржајем састанка са Фискалним савјетом Републике Бугарске, те закључцима конференције која је одржана у организацији Фискалног савјета Републике Бугарске 25. јуна 2019. године у Софији на тему „Ефикасност  јавних расхода.