Фискални савјет Републике Српске, одржао је 7. јуна 2019. године 8. ванредну сједницу на којој су разматрани: Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2018. године, План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику (главна књига трезора) и План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Фонда здравственог осигурања Републике Српске.