„Фискални савјет Републике Српске одржао је 29. маја 2019. године 7. ванредну сједницу на којој су разматрани Приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, доставиле општине: Брод, Вишеград и Доњи Жабар.“