Фискални савјет Републике Српске одржао је двије ванредне сједнице и то 16. ванредну сједницу 14. априла 2020. године и 17. ванредну сједницу 30. априла 2020. године. На сједницама су разматрани Приједлози планова за измрење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода који су доставили надлежни органи града Добој и општине Шековићи.

Такође, разматран је и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза Фонда здравственог осигурања Републике Српске. На наведене Приједлоге планова Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљења.

Фискални савјет је разматрао и документ „Анализа јавних финансија јединица локалне самоуправе Републике Српске“, те утврдио закључке и препоруке који су произашли из наведене анализе.