Фискални савјет Републике Српске упозорава кориснике републичког буџета, јединице локалне самоуправе и ванбуџетске фондове да су  у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 94/15) обавезни доставити  Изјаве о фискалној одговорности надлежном органу за усвајање њиховог буџета.

Обзиром да је почела расправа о буџету Републике Српске за 2018. годину, Фискални савјет позива кориснике буџета Републике Српске да у складу са Правилником о фискалним изјавама (Службени гласник Републике Српске, број 25/16) министарству финансија доставе потписане и овјерене  Изјаве о фискалној одговорности. Министарство финансија ће Изјаве о фискалној одговорности доставити Народној скупштини Републике Српске приликом достављања буџета на усвајање.