Расписан јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме.

Објављен у Дневном листу “Независне новине”, издање за 14. и 15. 9.2019. године.