„Фискални савјет Републике Српске одржао је у сриједу 27. марта 2019. године 17. редовну сједницу на којој је разматран Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за период 1. јануар- 31. децембар 2018. године, а који Фискални савјет Републике Српске у складу са чланом 28. став 1. Закона доставља Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање.
Такође, на истој сједници разматран је Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Општине Соколац и Приједлог правилника о стручном усавршавању у Фискалном савјету Републике Српске.“