Предсједник Фискалног савјета Републике Српске је данас, 23. октобра 2018. године, у Бањој Луци запосленим у Главној служби за ревизију јавног сектора у Републици Српској, одржао презентацију на тему „Кључни аспекти Закона о фискалној одговорности у контексту процеса буџетирања“.

Наведена обука, има за циљ унапређење сарадње Фискалног савјета Републике Српске и Главне службе за ревизију у повећању ефикасности јавног сектора и примјени прописа који уређују буџетски систем у фискалну одговорност.