Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske prof. dr Milenko Krajišnik i direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović potpisali su 4. maja 2023. godine u Banjoj Luci Protokol o saradnji, u cilju obezbjeđenja dostupnosti statističkih

podataka koje prikuplja i obrađuje Republički zavod za statistiku, a koji su od značaja za izvršavanje funkcija i zadataka Fiskalnog savjeta Republike Srpske utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 62/18 ).

Imajući u vidu činjenicu, da je Republički zavod za statistiku republička upravna organizacija Republike Srpske čiji je osnovni zadatak da proizvodi zvanične statističke podatake za sve kategorije korisnika, koji su pouzdani, kvalitetni, razumljivi, pravovremeni i međunarodno uporedivi, potpisanim Protokolom o saradnji, obezbijediće se efikasna razmjene podataka iz domena statistike nacionalnih računa, cijena, rada, industrije, investicija, spoljne trgovine i drugih oblasti te unaprijediti saradnja ove dvije republičke institucije.